× در باره ما سیستمهای تعقیب وسائط سیستم های ردیابی قابل حمل پشتیبانی دریافت کنید اخبار راه حل ها با ما تماس بگیرید EN TR

مشخصات محصول

اندازه و سبک آن کوچک است.

آنتن داخلی GSM دارد.

نظارت در صورت درخواست در دسترس است.

هشدار کم باتری

هشدار سقوط وجود دارد.

هشدار SOS موجود است.

محصولات مشابه