× در باره ما سیستمهای تعقیب وسائط سیستم های ردیابی قابل حمل پشتیبانی دریافت کنید اخبار راه حل ها با ما تماس بگیرید EN TR

مدیریت سوخت
سیستم امنیت و

دستگاههای تعقیب، برای نظارت بر کارآمدی سوخت با آخرین فناوری تولید شده است. دستگاهها علاوه بر ارائه گزارش مصرف سوخت، عملکردهای مدیریت، سرقت و سوخت گیری و هر نوع امورات در رابطه با سوخت را میتواند بلافاصله گزارش دهد. دستگاه در موارد اضطراری هشدار داده و با کنترل کردن سرعت وسیله، امنیت راننده را تامین میکند.

مدیریت سوخت
سیستم امنیت و

دستگاه های ردیابی با جدیدترین فناوری برای نظارت بر کارایی سوخت ایجاد شده اند. علاوه بر ارائه گزارش های استفاده از سوخت ، دستگاه ها بلافاصله توابع مدیریت ، سرقت و سوخت گیری ، انواع شرایط مربوط به سوخت را گزارش می دهند. دستگاهی که در موارد اضطراری سیگنال می دهد با کنترل محدودیت سرعت خودرو ایمنی راننده را فراهم می کند.

ایمن و اقتصادی
سیستم رانندگی

سیستمهای تعقیب، در سوخت صرفه جویی کیده و با تثبیت نمودن بهترین گذرگاه موجبات مصرف انرژی کمتری برای شما میشود. دستگاه تعقیب، در صورت سرعت گرفتن آنی و یا کاهش سرعت آنی هشدار داده و همزمان با آن این اطلاعات را گزارش میدهد. در صورت خارج شدن وسیله از گذرگاه خود با یک فرمان از راه دور قابل توقف میباشد. در صورت مشکوک بودن دستورات آنی وسیله در حین حرکت، امنیت دو طرفه تامین میشود.

دستگاههای تعقیب صرفاً صرفه جویی در راه و سوخت را بوجود نمی آورد. همزمان با آن زمان مراقبت و بازبینی وسیله را تعقیب کرده و هشداری میدهد. بدین ترتیب همیچگونه معضلات امنیتی نادیده گرفته نمیشود.


ایمن و اقتصادی
سیستم رانندگی

سیستم های ردیابی صرفه جویی در مصرف سوخت با یافتن بهترین مسیر باعث می شود انرژی کمتری مصرف شود. دستگاه ردیاب که در موارد شتاب ناگهانی و کاهش سرعت ناگهانی هشدار می دهد ، این اطلاعات را نیز گزارش می کند. هنگامی که وسیله نقلیه از مسیر خود خارج می شود ، می توان با یک فرمان از راه دور آن را متوقف کرد. این امر امنیت دو طرفه را فراهم می کند زیرا دستورات فوری وسیله نقلیه در حال حرکت س questionال برانگیز و قابل تغییر هستند. دستگاه های ردیابی تنها باعث صرفه جویی در مصرف جاده و سوخت نمی شوند. در عین حال ، آنها تعمیر و نگهداری خودرو را ردیابی می کنند و در زمان تعمیر و نگهداری هشدار ایجاد می کنند. به این ترتیب هیچ مشکلی امنیتی نادیده گرفته نمی شود.

نقلیه سرویس دهی
سیستم کنترل وسائط

این سیستم کنترل وسائط نقلیه سرویس دهی را تعقیب کرده و نظارت بر زمان حرکت و رسیدن را بصورت خودکار تامین میکند. این سیستم مراعات شدن / نشدن گذرگاه و مدت را کنترل کرده و گزارش دهی میکند. این سیستم مدت توقف در ایستگاهها و تاخیرها را کنترل کرده و در سایه سیستم کنترل وسائط نقلیه سرویس دهی بلافاصله هدایت کرده و رفع مورد میکند

نقلیه سرویس دهی
سیستم کنترل وسائط

سیستم کنترلی که از وسایل نقلیه سرویس ردیابی می کند ، اطمینان حاصل می کند که زمان حرکت و ورود وسایل نقلیه به طور خودکار ردیابی می شود. این گزارش می دهد که آیا مسیرها و زمان های مشخص شده دنبال می شوند. زمان انتظار و تأخیر در ایستگاه ها به لطف سیستم کنترل وسایل نقلیه سرویس می تواند بلافاصله و گذشته کنترل شود.

وسائط نقلیه عمومی
سیستم مدیریت

این سیستم که زمان ورود و خروج وسائط نقلیه عمومی را به ایستگاهها ثبت میکند در وحله نخست صرفه جویی در زمان را تامین میکند. این سیستم مراعات شدن / نشدن گذرگاه و تعرفه را کنترل کرده و رانندگی وسیله و ایستگاهها را براحتی مدلسازی میکند. این سیستم قابلیت کنترل و هدایت هر نوع حرکات وسیله را دارا بوده و جهت سفری امن و برنامه ریزی شده مورد ترجیح میباشد.

وسائط نقلیه عمومی
سیستم مدیریت

این سیستم که زمان ورود و خروج وسائط نقلیه عمومی را به ایستگاهها ثبت میکند در وحله نخست صرفه جویی در زمان را تامین میکند. این سیستم مراعات شدن / نشدن گذرگاه و تعرفه را کنترل کرده و رانندگی وسیله و ایستگاهها را براحتی مدلسازی میکند. این سیستم قابلیت کنترل و هدایت هر نوع حرکات وسیله را دارا بوده و جهت سفری امن و برنامه ریزی شده مورد ترجیح میباشد.

سیستم تعقیب خدمات
و مراقبت منظم ناوگان

سیستم تعقیب با ثبت کردن سابقه مراقبت و مرمت وسائط و با نظارت به مدت سرویس وسائط، به مدیریت ناوگان مساعدت میکند. اطلاعات سرویس موجود در پنل نظارت وسیله، تاریخ سرویس بعدی را پیگیری میکند. با ثبت نمودن داده هایی از قبیل استفاده نامناسب از وسائط، هزینه هر بار سرویس دهی، قطعات تعویض شده و مجموع مصارف، از نقطه نظر مدیریت ناوگان گزارش دهی با ارزشی را فراهم میکند.

سیستم تعقیب خدمات
و مراقبت منظم ناوگان

حمل ترانزیت
سیستم کنترل

جهت مدیریت موثر عملیات در مدیریت عواملی از قبیل خدمات لجستیک بین المللی، حمل و نقل به مسافت طولانی و مدیریت نقاط کنترل گمرک، از طرف شرکتمان سیستم کنترل حمل ترانزیت تولید شده است. مدیریت همه کارها را از طریق یک پرتال تامین میکند.

حمل ترانزیت
سیستم کنترل

جهت مدیریت موثر عملیات در مدیریت عواملی از قبیل خدمات لجستیک بین المللی، حمل و نقل به مسافت طولانی و مدیریت نقاط کنترل گمرک، از طرف شرکتمان سیستم کنترل حمل ترانزیت تولید شده است. مدیریت همه کارها را از طریق یک پرتال تامین میکند.

موارد اضطراری
سیستم مدیریت عملیات

سیستم مدیریت عملیات موارد اضطراری جهت اکیبهای اضطراری از قبیل آمبولانس، پلیس و آتشنشانی ایجاد شده و سیستم ویژه طراحی شده برای مرکز فرماندهی اکیبهای اضطراری میباشد. در محتوای این سیستم، مرکز پیام، سیستم ضبط صدا، نرم افزار مدیریت عملیات، اجراء نقشه دیجیتال، سیستم تعقیب وسیله و سیستم ارتباطات داده های موبایل وجود دارد.

موارد اضطراری
سیستم مدیریت عملیات

سیستم مدیریت عملیات موارد اضطراری جهت اکیبهای اضطراری از قبیل آمبولانس، پلیس و آتشنشانی ایجاد شده و سیستم ویژه طراحی شده برای مرکز فرماندهی اکیبهای اضطراری میباشد. در محتوای این سیستم، مرکز پیام، سیستم ضبط صدا، نرم افزار مدیریت عملیات، اجراء نقشه دیجیتال، سیستم تعقیب وسیله و سیستم ارتباطات داده های موبایل وجود دارد.