× در باره ما سیستمهای تعقیب وسائط سیستم های ردیابی قابل حمل پشتیبانی دریافت کنید اخبار راه حل ها با ما تماس بگیرید EN TR

مشخصات محصول

تشخیص اشتعال ACC

موتور / روغن را از راه دور متوقف کنید / بازیابی کنید

زنگ لرزش را پشتیبانی کنید

پشتیبانی بیش از حد زنگ هشدار

هشدار حصار GEO را پشتیبانی کنید

پشتیبانی از زنگ خاموش

محصولات مشابه